V prvních slunečných květnových dnech proběhl 3.-denní

ozdravně – terapeutický pobyt  pečujících osob o děti s poruchou autistického spektra a o děti s kombinovaným postižením na Vysočině

Děti se zdravotním handicapem i jejich rodiče měli možnost si společně užít pohodové slunečné dny na Vysočině v Podlesíčku,  zažít pohádkový průvod s Vodníkem, Čarodějnicí, Sněhurkou a jinými pohádkovými bytostmi, taktéž bydlet v malebných chaloupkách.K dispozici rodičům a dětem byly chaloupky : Švec, Sněhurka, Budulínek, Rumcajs a Cipísek, Kovář Matěj.  Kreativní dílničky pod vedením milé a usměvavé Sněhurky dodaly chvíle harmonie, pohody a klidu s dětmi, možnost sdílet,  smát se,  odpočinout a relaxovat. Vnitřní bazén Hotelu Podlesí jistil zážitkový večer, neboť řada dětí vodu miluje a nebojí se dovádět,  nechyběla turistika k Devíti skalám ke krásnému rybníku s chutným obědem.

Děkujeme velkorysým dárcům Život dětem, o.p.s. za jejich opakovanou podporu a srdečné díky paní ředitelce MgA.Márii Křepelkové !

Silvie a Marcel Koneční

 

 

 

 

 

V květnu 2019 proběhl další ozdravně – terapeutický pobyt naších dětí se zdravotním handicapem a jejich pečujících osob