Zavřít

Aktivity spolku

Datum: 23. 09. 2020

Aktivity spolku

V naší organizaci podporujeme všestranně osoby s poruchou autistického spektra a s mentálním postižením, včetně jejích pečujících osob.
Řada rodičů má sama vážnou zdravotní indispozici, onko, duševní onemocnění či se jedná o mámy samoživitelky s náročnou socioekonomickou situací.
Podpořili jsme rodiče a jejich děti formou vícedenních pobytů, jednodenních výletů, potravinovou sbírkou a oblečením „charitativní sbírkou „, poskytnutím sociálně právního poradenství s paní Pešlovou.

Asistencí při výletech, socializačně volnočasovými aktivitami za přítomnosti speciálního pedagoga.
Do konce roku 2020 plánujeme dva pobyty v Beskydech, na hotelu Bauer Bílá a druhý Mikulášský pobyt na hotelu Hukvaldy v prosinci.
Čekají nás projekty spojené s pracovní terapií osob s autismem a inkluzivní začlenění v běžném životě v podobě baristů a kuchařů studené kuchyně.
Přítomni budou dva asistenti a supervizoři při pracovní terapii.

Navštěvujeme sportovní kroužek v Colliery srdcem, z.s. pod vedením akreditované lektorky Stáni, posilujeme sebevědomí, psychickou a fyzickou kondici ve vstřícném a bezpečném sportovním prostředí . Scházíme se s rodinami na statku při mazlení se zvířátky, u ohně opékáme, bazén není výjimkou. Osoby s PAS nacvičují funkční komunikaci, spolupráci a koordinaci.

Níže fotografie dokládající naší aktivní činnost spolku.

Tags: