Co je aliance?

Dobrovolné spojení rodičů, kteří věří ve smysluplnost, užitečnost a reálnost společného vzdělávání dětí. Jsme si vědomi toho, že na inkluzi je třeba se dobře připravit, je třeba naučit se spolupracovat, ale víme, že má nezastupitelnou roli, kterou je příprava dětí na běžný život ve společnosti. Myslíme si, že vzdělávat děti společně s ohledem na jejich individuální vzdělávací potřeby naplňuje cíle nejen moderní pedagogiky, ale vyspělé humánní společnosti.“

Cíle aliance: 

  • Poukazovat na systémové nedostatky, které brání rozvoji inkluzního vzdělávání a vyzývat partnery k řešení.“ 
  • „Posílit roli rodičů tak, abychom byli skutečnými partnery při řešení situací kolem vzdělávání dětí. Chceme být respektováni v možnosti svobodné volby vzdělávání pro své děti.“ 
  • „Rodiče, kteří se pro inkluzní vzdělávání rozhodnou, potřebují často podporu, potřebují znát příběhy ostatních rodičů, kteří řeší nebo řešili stejné nebo podobné trable, které provázelo stejné nebo podobné váhání. Chceme se navzájem podpořit radou, předáním zkušeností, informacemi.“

Více zde: http://www.rodicezainkluzi.cz/o-nas/

Beseda

Zdroje:

  • RODIČE ZA INKLUZI. Prohlášení aliance Rodiče za inkluzi [online]. [cit. 28.2.2017]. Dostupný na WWW: http://www.rodicezainkluzi.cz/o-nas/
  • Obrázek: RODIČE ZA INKLUZI. Rodiče za inkluzi [online]. [cit. 28.2.2017]. Dostupný na WWW: http://www.rodicezainkluzi.cz/o-nas/
  • Obrázek „Beseda“: RODIČE ZA INKLUZI. Rodiče za inkluzi [online]. [cit. 28.2.2017]. Dostupný na WWW: https://www.facebook.com/rodicezainkluzi/?fref=ts
Aliance „Rodiče za inkluzi“