Příspěvek Konta Bariéry

Příspěvek Konta Bariéry

Příspěvek Konta Bariéry V prvé řadě mockrát děkujeme za poskytnutý dar 32 000 Kč! Velmi nám pomohl k tomu, abychom našim rodinám mohli pomoci i dalšími způsoby. Účel daru měl jasný cíl. Pořízení sociálního osobního automobilu Peugeot pro potřeby handicapovaných

Návštěva Kovozoo!

Návštěva Kovozoo!

Návštěva Kovozoo! Krásné počasí vybízelo k dalšímu výletu a pohodové atmosféře u dětí ze společné školy v Hlučíně. Všichni nadšení z Kovozoo a ZOO a zámek Zlín – Lešná . O června budou v Kovozoo i zajímavé “ svářečské workshopy“

Cílem naší dobrovolnické organizace je pomáhat konkrétním rodinám, které se potýkají s autismem či jiným zdravotním postižením u svého příbuzného, většinou dítěte ve věku do 15.let, či dospělého jedince

Účelem naší dobrovolnické organizace, která charitativně pomáhá pátým rokem, je poskytovat cílenou všestrannou pomoc nejen klientům s handicapem, ale i taktéž pečujícím osobám – rodičům. Realizujeme odlehčovací pobyty, výlety, abychom mohli naším rodičům dopřát chvilku odpočinku k načerpání dalších sil