Týdenní pobyt na Šumavě

Týdenní pobyt na Šumavě

Týdenní pobyt na Šumavě pro osoby s poruchou autistického spektra a jejich pečující rodiče.   Realizujeme druhý ročník týdenního pobytu na Šumavě, oblast Nýrsko s Jonášův spolek, z.s., kdy se opět setkali pečující rodiče o děti s poruchou autistického spektra

Svépomocná skupina

Svépomocná skupina

Svépomocná skupina  Svépomocné skupiny „Jonášova spolku “ jsou založené na vzájemné pomoci a podpoře svých členů „člověk pomoc přijímá a současně poskytuje „ Naší pečující rodiče, ať už pracující či v přímé péči“ o děti s autismem, jsou propojení zkušenostmi

Příspěvek Konta Bariéry

Příspěvek Konta Bariéry

Příspěvek Konta Bariéry V prvé řadě mockrát děkujeme za poskytnutý dar 32 000 Kč! Velmi nám pomohl k tomu, abychom našim rodinám mohli pomoci i dalšími způsoby. Účel daru měl jasný cíl. Pořízení sociálního osobního automobilu Peugeot pro potřeby handicapovaných