Má cesta za rejnoky

Kamarádi, určitě víte, že u nás není moře 🙁 , ale přesto si můžeme pohladit mořské potvůrky, rejnoky. Po důkladném studiu cestovní trasy, mapy jsme vyrazili. No, ani si neumíte představit, jak jsem se těšil, že budu moci hladit především

Day Walking :)

Naše oblíbené anglické slovo :), jedná se o náš společný výraz pro tělesnou aktivitu, kterou můžeme dělat společně jako rodina. Je to super! Walking nebo-li turistika má svá specifika. Ale musím řešit svou danou neměnnou trasu. Já vyžaduji  stereotypy, tedy