Účelem naší dobrovolnické organizace, která charitativně pomáhá pátým rokem, je poskytovat cílenou všestrannou pomoc nejen klientům s handicapem, ale i taktéž pečujícím osobám – rodičům.

Realizujeme odlehčovací pobyty, výlety, abychom mohli naším rodičům dopřát chvilku odpočinku k načerpání dalších sil na mimořádnou a trvalou péči o své dítě. / jednodenní výlety s asistencí, sociálním svozem – disponujeme velkokapacitními vozy k přepravě osob, dětí  se zdravotním postižením /.

Podporujeme sportování u naších dětí s poruchou autistického spektra dle jejích možností a schopností  s erudovanými trenéry a asistenty, kteří doprovází naše sportovce se zdravotní dysfunkcí a přepravují do Ostravy do Colliery srdcem, z.s.  Sociální svoz je podpořen dárci Jonášova spolku, z.s. Hlučín.

Využíváme služeb a poradenství odborné organizace a jejích akreditovaných lektorů z Nautis, z.ú Praha. Rodičovské skupiny na vícedenních pobytech doprovází Mgr. Julius Bittmann se zaměřením na kognitivně behaviorální terapii u osob s PAS  a jeho žena speciální pedagožka Mgr. Lenka Bittmannová ze SPC Nautis, z.ú Praha.

Snažíme se zajištovat dětem a osobám s PAS řadu zážitkových workshopů a volnočasových aktivit, jako jsou tisknutí v Uaxu, muzikoterapie, mazlení s poníky a animoterapie na statku a ranči, U Vodníka Slámy, opékání u ohně, včelaření u Klinkovských, kreativní dílničky na dřevěné výrobky, návštěva divadelních institucí, kina a nácvik socializace.

Každá rodina našeho spolku je jedinečná, specifická, individuální jakožto celek a každá z nich využívá či praktikuje  jiné podpůrné terapie u svého bližního a opečovávaného jedince , dítěte, mladistvého.

Jaké máme podpůrné terapie ? Zde je přehled :

TEACCH program, ABA (Aplikovaná behaviorální analýza), Son-Rise, O.T.A. (Open Therapy of Autism), KBT (kognitivně-behaviorální terapie), Zooterapie (canisterapie, hippoterapie), Arteterapie, Muzikoterapie, Ergoterapie, Logopedie, Terapie smyslové integrace, HANDLE, Neuro-vývojová terapie

Velice podporujeme a snažíme se pečujícím zprostředkovat sociálně- právní poradenství formou erudovaného právníka, specialisty na opatrovnictví Mgr.Radky Pešlové. Posilujeme status pečujících „sebeobhájců „, organizujeme přednášky, individuální konzultace na míru.

Přikládám ke zhlédnutí fotografie a činnost za poslední dva roky v našem spolku a všem děkujeme za účast, spolupráci, sdílení. Má to smysl !

Silvie Konečná

 

Cílem naší dobrovolnické organizace je pomáhat konkrétním rodinám, které se potýkají s autismem či jiným zdravotním postižením u svého příbuzného, většinou dítěte ve věku do 15.let, či dospělého jedince