Debata Rodičů za inkluzi na téma Spolu ve škole

Datum: 08. 11. 2018

Debata Rodičů za inkluzi i se studenty na téma Spolu ve škole,

se uskuteční ve středu 14. 11. na pražské pedagogické fakultě. A co se bude probírat?

Slovy autorů:

„V rámci ní plánujeme budoucím pedagogům na základě osobních zkušeností a příběhů přiblížit, proč jako rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami stojíme o společné vzdělávání a jaký může mít vliv na budoucnost (nejen) našich dětí. Studentům zprostředkujeme informace o platném systému i konkrétní příklady z praxe a pokusíme se je motivovat k jejich budoucí smysluplné práci. Děkujeme T-Mobile pomáháme za podporu čtyř našich debat, se kterými plánujeme postupně navštívit všechny pedagogické fakulty.
#TMobilePomahame #PedagogickafakultaUK“

Více zde: http://www.rodicezainkluzi.cz/aktuality/spolu-ve-skole-debata-se-studenty-prazske-pedagogicke-fakulty?fbclid=IwAR0LZosGtp8MdIG35U20Ql6hU61yX4Oona63TESHb5Bz8vLKevmfkbkdV2o


Zdroje: