Děkujeme za účast na svépomocné skupině!

Datum: 14. 04. 2019

Děkujeme za účast!

Včerejší svépomocná skupina pečujících rodičů
o děti s PAS, se velice vydařila!
Přednášela nám o kineziologii a svých bohatých zkušenostech s autismem jakožto asistent pedagoga
Ing.BaRu Růžičková.
Celou svou praxi s osobami s PAS vnímá jako obohacující zkušenost.
Přítomní byli i přátelé se svými praktickými zkušenostmi u dětí s PAS v kombinaci se sluchovým postižením.
Sdíleli jsme, hovořili, poslouchali a společně nám bylo moc fajn.
Naše děti si užily bowling ve Sportovní hale Hlučín za přítomnosti asistentů.


Děkujeme MSK za velkorysou podporu,
bez které bychom aktivitu nemohli zrealizovat.
Projekt: Podporujeme hrdinství, které není vidět II.