Zavřít

POMOC RODINĚ V TÍŽIVÉ SITUACI

 Maminka Monika, která pracuje jako dělnice v prádelně, se svými dvěma dětmi. Starší Míša  je žačkou čtvrté třídy praktické školy, mladší Adámek navštěvuje třetí třídu v běžné základní škole. Míša se již od malička potýká s řadou závažných zdravotních komplikací. Po prodělaných záchvatech jí byla diagnostikována epilepsie, kterou se naštěstí daří kompenzovat léky. Také se u ní projevil atypický autismus kombinovaný se střední mentální retardací – Míša je tak velmi limitována v pochopení každodenních běžných situací, nechápe souvislosti v sociálních vztazích, je pro ni velmi složitá komunikace. Protože nedokáže odhadnout rizika plynoucí z jejího chování, potřebuje nepřetržitý dozor, jinak hrozí vysoké riziko úrazu. V listopadu loňského roku se vše ještě zkomplikovalo nově potvrzenou lupénkou, léčba není levná.

Maminka Monika jako samoživitelka se má co otáčet, aby dokázala zabezpečit potřeby obou dětí.. Její příjmy stačí pouze na pokrytí nejnutnějších výdajů, na další již v napjatém rozpočtu nezbývá místo. Z příspěvků štědré nadace by paní Monika Míše ráda pořídila potřebné rehabilitační pomůcky, chtěla by s ní docházet na sportovní kroužek zaměřený na děti s autismem a pokud nějaké peníze zbydou, vyrazí občas rodina společně na malý výlet.
Starost o duševně nemocné dítě je stresující a vyčerpávající. Míša nemá žádné kamarády a je na mě zcela závislá, bohužel celoživotně. Po dlouhém boji přešla na praktickou školu a opět se začala usmívat a já se začala po dlouhé době smát taky a dostala jsem chuť bojovat. Bojovat za lepší život,“ vzkazuje maminka Monika.

JSME RÁDI, ŽE JONÁŠŮV SPOLEK,z.s. se významně podílel na vyjednávání stabilních měsíčních finančních  příspěvků pro výše zmíněnou rodinu.Jsme velmi potěšeni a mamince s dětmi  přejeme hodně štěstí.