Zavřít

Jonášův spolek, z.s. podpořil Květinový ples ZŠ Hlučín – Bobrovníky

Datum: 18. 03. 2018

Dne 17.3.2018 se konal Květinový ples ZŠ Hlučín – Bobrovníky. Díky drobným dárcům jsme mohli poskytnout balíčky do tomboly Květinového plesu. Velmi děkujeme!!

Taktéž jmenovitě děkujeme za spolupráci aktivní mamince paní Bohdaně Bláhové ze Spolku rodičů při ZŠ Hlučín – Bobrovníky, bez jejíž pomoci by se řada aktivit nerealizovala.

 

Proč podpora malé vesnické základní školy Hlučín – Bobrovníky ?

Odpověď je jednoznačná – podporuje a posiluje inkluzivní vzdělávání, nebojí se přijímat žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a s poruchami učení, vývojovými dysfáziemi.

Nejen, že škola disponuje klidným prostředím a malým počtem žáků ve třídě, což je velice přínosné, taktéž pedagogický sbor se nebojí pracovat se zdravotně postiženými a znevýhodněnými žáky.

Potřeba rozvíjet empatii a toleranci již od útlého věku dětí ve škole vůči jinakosti je nutná. Profitují obě strany. Zdravé děti motivují žáky s handicapem k lepším výkonům, ať už vzdělávacím, taktéž i praktickým – sociální interakce, komunikace, potřeba přijetí a respektu. Pro zdravé jedince je zde jedinečná možnost se naučit empatii, nebát se komunikovat a pomoci osobám s postižením.