V roce 2008 se členové organizace OSN jednomyslně shodli na tom, že 2. duben vyhlásí Světovým dnem porozumění autismu. V souladu s Mezinárodní konvencí o právech lidí s postižením tento den slouží především pro zdůraznění faktu, že je třeba zkvalitňovat život lidí s autismem, aby mohli vést smysluplný a důstojný život a to, že to, co jim nevíce chybí od široké veřejnosti, je právě porozumění.
Tento den se lidé na celém světě zapojují do osvětových kampaní pořádaných místními spolky a asociacemi. Jedním z projektů podporující osvětu problematiky autismu je i mezinárodní kampaň s názvem „Light It Up Blue“ americké organizace Autism Speaks, ke které se již připojily jednotlivci i organizace ze 136 zemí ze všech 7 kontinentů.
Nejviditelnější aktivitou kampaně je osvěcování budov po celém světě modrým světlem. Osvětleno bylo již více než 200 významných staveb, přidávají se ale i stovky firem a domácností po celém světě. První instituce, která se k akci v ČR připojila již v roce 2011, je LBBW Bank CZ (nyní operující v ČR s názvem Expobank CZ), která modrým světlem osvítila část své budovy na Václavském náměstí. V r. 2013 modře zasvítilo také středisko APLA Praha na Praze 7 (Na Truhlářce 24).

V České republice vyhlašuje APLA (Asociace pomáhající lidem s autismem) každoročně osvětovou kampaň POROZUMĚT AUTISMU. V rámci této kampaně pořádá řadu akcí, které spojuje modrá barva.

Proč modrá? Modrá je barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže. Cílem osvětových akcí, které se konají po celý duben, a ke kterým se připojuje každoročně stále víc osob a institucí, je upozornit na fakt, že s autismem se rodí každé 100. dítě, a že to, co lidé s autismem a jejich rodiny potřebují nejvíce, je porozumění a podpora.