Kniha, která stojí za přečtení

Datum: 06. 09. 2018

Kniha „Inkluze v mateřské škole“

„S postupnou proměnou vzdělávání se i v mateřských školách čím dál častěji setkáváme s dětmi s postižením. Jejich rodiče stojí o to, aby se děti vzdělávaly spolu se svými zdravými vrstevníky, a v řadě případů inkluze a integrace dětí s handicapem probíhá úspěšně. Tato kniha je průvodcem pro pedagogy, kteří by rádi do mateřské školy přijali dítě s postižením, ale nevědí si s tím úplně rady, a užitečná je i pro ty, kdo už se integraci věnují. Autorka v ní nabízí řadu příkladů z praxe a na jejich základě formuluje doporučení pro učitele.
Mgr. Martina Mazánková je speciální pedagožka a konzultantka pro zavádění AAK u osob se zdravotním postižením.“

K zakoupení zde: https://obchod.portal.cz/vychova-v-ms/inkluze-v-materske-skole/


Zdroje:

  1. MAZÁNKOVÁ, Martina. PORTÁL [online]. [cit. 6.9.2018]. Dostupný na WWW: https://obchod.portal.cz/vychova-v-ms/inkluze-v-materske-skole/
  2. PORTÁL. Inkluze v mateřské škole [online]. [cit. 6.9.2018]. Dostupný na WWW: https://obchod.portal.cz/vychova-v-ms/inkluze-v-materske-skole/