Zavřít

Knihovna Jonášova spolku

Vítejte naši příznivci,

pravděpodobně jste již postřehli titulek, a tudíž Vám ho pouze přiblížíme. Víme, že v knihách je ukrytá moudrost. A praví se: „Kdo čte, ten myslí. Kdo myslí, ten uvažuje.“ (Victor Hugo). A proto jsme se rozhodli zavést knihovnu. Řád je jednoduchý. Půjčíte si knihu a nejpozději za měsíc ji vrátíte. O zapůjčení si píšete na info@spolekjonas.cz s předmětem „Knihovna Jonášova spolku“. V e-mailu uvedete adresu a číslo telefonu, abychom Vás mohli kontaktovat. A málem bychom zapomněli, žádné půjčovné se neplatí!

Knihy v knihovně:

 1. Babské rady profesorky Strunecké
 2. Asertivně do života
 3. Varovné signály očkování
 4. A proč ne?
 5. Jak zvládnout problémy dětí se školou?
 6. Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním handicapem nebo s autismem
 7. Autismus – zdravotní a výchovné aspekty
 8. Přemůžeme autizmus?
 9. Líný rodič: lenošením a nečinností k lepšímu rodičovství : zaručený návod, jak být pohodovým rodičem
 10. Řvi potichu, brácho
 11. A proto skáču
 12. Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra: jak začít a proč
 13. Nedávejte do hrobu motýla živého: příběhy lidí s autismem

 


Babské rady profesorky Strunecké poskytují čtenářům stručné, ale srozumitelné informace o levných a zdravých potravinách,
o jídle jako léku v prevenci rakoviny, srdečně-cévních onemocnění, autismu a Alzheimerovy nemoci.
Rodiče v této publikaci najdou užitečné rady, jak nepoškozovat nevhodnou stravou zdraví svých dětí od početí do dospělosti.
Knížka Babské rady profesorky Strunecké přináší netradiční pohledy autorky, které jdou mnohdy proti
proudu všeobecného mínění a oponují přístupům současné medicíny a osvěty.

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. má dlouholeté zkušenosti z pedagogické práce na Univerzitě Karlově.
Zároveň byla řešitelkou a spoluřešitelkou sedmi grantových projektů zabývajících se mechanismy vzniku
patofyziologických změn u hematologických onemocnění, schizofrenie, Alzheimerovy nemoci a autismu.
Věnuje se též intenzivně vědecko-populární publicistice se zaměřením na biomedicínu.

Jak říkat „ne“ bez pocitu viny? Jak požádat o laskavost? Kde je hranice přijatelného kompromisu ve sporu?
Jak se nenechat manipulovat? Jak správně kritizovat a jak kritiku přijímat?
Asertivita nabízí metody konstruktivního zvládání řady typických patových komunikačních situací,
které nám komplikují nejen soužití s ostatními v práci, ve škole a v rodině, ale i vztah k sobě samým.
Známí poradenští psychologové, autoři úspěšných populárně-psychologických knih,
přinášejí v již třetím vydání své úspěšné knihy Asertivně do života

Tato publikace slouží jako doprovodná příručka k dvoudennímu kurzu Sexualita u lidí s mentalním postižením.
Shrnuje témata, která na semináři zazněla, a zároveň obsahuje vzor Protokolu sexuality, intimity a vztahů, k jehož vzniku seminář směřuje.
Protokol je v každém zařízeni jedinečný. Má sloužit personálu, zvláště pak nově přichozím, k orientaci,
jaké obecné postoje a strategie zařízení zaujímá v oblasti neintimních, intimních i sexuálních vztahů.

V současné době se v běžných českých základních i středních školách vzdělává poměrně velké množství žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami (SVP). Aby jim daná škola mohla vytvořit vhodné podmínky pro uskutečňování jejich vzdělávání v patřičné kvalitě,
musí úzce spolupracovat s jejich rodiči, zákonnými zástupci.

A proč ne! je výjimečnou knihou, jejíž obsah tvoří rozhovor ředitelky Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského
Jitky Kendíkové se studenty Adamem a Honzou na téma integrace spolužáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Jedná se o téma aktuální, často diskutované, ale také spojené s řadou otázek, se kterými si mnozí pedagogové,
další odborníci a rodinní příslušníci nevědí rady.
Ve formě rozhovoru studentů s jejich pedagogem nechává čtenáře neformálním způsobem nahlédnout do zákulisí školy,
která má s integrací bohaté zkušenosti.

V úvodu autoři stručně informují o biologickém základu autismu, o možnostech současných diagnostických technik,
medikaci i nejčastějších dalších poruchách, které autismus někdy doprovázejí.
Těžištěm knihy jsou však praktické návody, jak reagovat na problémy, které se mohou při výchově a vzdělávání dětí s autismem vyskytnout.
Publikace vychází z nejnovějších vědeckých poznatků a je napsána přehledně a srozumitelně, takže je přístupná i rodičům a vychovatelům,
kteří nemají odborné speciálněpedagogické vzdělání. Práce je doplněna řadou příkladů, které teorii a jednotlivé rady ilustrují.

Tato kniha nabízí rodičům směrodatný a vyčerpávající přehled o všem, co je v současné době známo o biomedicínských,
psychologických a transpersonálních aspektech autizmu. Velmi dobře a srozumitelně napsaný text vychází z dlouholetých
zkušeností autorky z její pedagogické a vědecko-výzkumné práce i rozsáhlé publikační aktivity.
Ačkoliv byla kniha původně určena rodičům dětí s autizmem, měla by představovat povinnou četbu pro všechny profesionální
zdravotníky i vychovatele, kteří pečují o děti s poruchami autistického spektra a řeší jejich problémy.

Ivona Březinová citlivě, ale s nezbytným nadhledem vypráví příběh autistického chlapce a jeho okolí,
které se s jeho poruchou musí dennodenně vyrovnávat. Knížka s výtečnými ilustracemi Tomáše Kučerovského dětem ukazuje,
že s poruchou autistického spektra se dá žít a že nakonec je ze všeho nejdůležitější jako vždycky láska a dostatek porozumění.

Jak začít a proč
Kniha se snaží přiblížit potíže dítěte s poruchou autistického spektra (PAS).
Umožňuje pochopit hlubokou příčinu těchto potíží a na základě tohoto pochopení navést rodiče a vychovatele na cestu k účinné pomoci.
V neposlední řadě se je snaží k této nesnadné cestě motivovat, a to s využitím rodičovského citu – vždyť každý rodič zná své dítě nejlépe.

Mladý spisovatel, básník a bloger z Japonska trpí tak silnou formou autismu, že nedokáže mluvit.
Jeho vidění světa je však neuvěřitelně bohaté, citlivé a inteligentní. Dokázal to v bestselleru A proto skáču,
který ve svých třinácti „sepsal“ za zcela mimořádných okolností. Metodou ukazování znaků na papírové matrici odpověděl na osmapadesát otázek,
jež mu ostatní často kladou: Proč nemůžeš být chvíli v klidu? Proč se učíš nazpaměť jízdní řády? Co je nejhorší, když má člověk autismus?

Také máte pocit, že jste se stali otroky svých dětí? Z přehnaně zaníceného rodičovství však vede cesta ven.
Existuje jednoduché řešení, které váš život učiní snazším a finančně méně náročným,
život vašich dětí učiní radostnějším a navíc vám pomůže vychovat děti šťastné a soběstačné.
Toto řešení autor knihy nazývá „líné rodičovství“ a jeho mantra zní jednoduše: „Nechte je být.“ Líný rodič je totiž dobrý rodič.

Soubor téměř čtyřicítky příběhů vyprávěných rodiči a sourozenci dětí s poruchou autistického spektra či samotnými dospělými s touto diagnózou.
Jednotlivá vyprávění jsou doplněna komentáři odborníků, proložená literárními a výtvarnými dílky dětí i dospělých a řadou fotografií.
Příběhy byly do knihy vybírány tak, aby tvořily co nejpestřejší mozaiku různých pohledů,
názorů, postojů i zkušeností lidí, kteří mají co do činění s autismem.