Komu pomáháme 2017

 

  

Vážíme si  finanční podpory Rady města Hlučín z  rozpočtu města Hlučín na podporu vzdělávacích a volnočasových aktivit nejen pro žáky se zdravotním znevýhodněním ,ale i zdravotním postižením v prostředí zdravých spolužáků a kamarádů  Základní školy Hlučín – Bobrovníky.
Inkluzivní soužití a vzdělávání je přirozené.
Úroveň společnosti se pozná dle toho,jak se chová k těm nejslabším,tedy k postiženým, nemocným a starým.

 

 

Jonášek Konečný se seznámí s prostředím a zvířaty na statku. Dozví se základní informace o chovaných druzích zvířat včetně  jejich potřeb a možností soužití s lidmi, vyzkouší si  práci na farmě a péči o zvířata.  V praxi uplatní základní pravidla komunikace a manipulace se zvířaty.
Velmi si vážíme roční finanční pomoci pro chlapce s atypickým autismem.

 

  

S JONÁŠOVÝM SPOLKEM ,Z.S. JSME SE MOHLI MY, PEČUJÍCÍ RODIČE O DĚTI S PAS A DÍKY ŠTĚDRÝM DONÁTORŮM, ZÚČASTNIT POBYTU V PODLESÍČKU NA VYSOČINĚ, V POHÁDKOVÉ VESNIČCE .)) POČASÍ BYLO SICE STUDENĚJŠÍ, ALE UBYTOVÁNÍ V POHÁDKOVÝCH CHALOUPKÁCH, MALEBNÉ PROSTŘEDÍ VESNIČKY, VSTŘÍCNÝ PERSONÁL, VÝBORNÉ JÍDLO, PŘIPRAVENÉ TVOŘIVÉ DÍLNIČKY, RETRO KARNEVAL A POHODOVÁ ATMOSFÉRA NÁM UMOŽNILA NA CHVÍLI VYDECHNOUT V NÁROČNÉ PÉČI O NAŠE MILOVANÉ DĚTI.

 Maminka Monika, která pracuje jako dělnice v prádelně, se svými dvěma dětmi. Starší Míša  je žačkou čtvrté třídy praktické školy, mladší Adámek navštěvuje třetí třídu v běžné základní škole. Míša se již od malička potýká s řadou závažných zdravotních komplikací. Po prodělaných záchvatech jí byla diagnostikována epilepsie, kterou se naštěstí daří kompenzovat léky. Také se u ní projevil atypický autismus kombinovaný se střední mentální retardací – Míša je tak velmi limitována v pochopení každodenních běžných situací, nechápe souvislosti v sociálních vztazích, je pro ni velmi složitá komunikace. Protože nedokáže odhadnout rizika plynoucí z jejího chování, potřebuje nepřetržitý dozor, jinak hrozí vysoké riziko úrazu. V listopadu loňského roku se vše ještě zkomplikovalo nově potvrzenou lupénkou, léčba není levná.
Maminka Monika jako samoživitelka se má co otáčet, aby dokázala zabezpečit potřeby obou dětí.. Její příjmy stačí pouze na pokrytí nejnutnějších výdajů, na další již v napjatém rozpočtu nezbývá místo. Z příspěvků od Dobrých andělů by paní Monika Míše ráda pořídila potřebné rehabilitační pomůcky, chtěla by s ní docházet na sportovní kroužek zaměřený na děti s autismem a pokud nějaké peníze zbydou, vyrazí občas rodina společně na malý výlet.
Starost o duševně nemocné dítě je stresující a vyčerpávající. Míša nemá žádné kamarády a je na mě zcela závislá, bohužel celoživotně. Po dlouhém boji přešla na praktickou školu a opět se začala usmívat a já se začala po dlouhé době smát taky a dostala jsem chuť bojovat. Bojovat za lepší život,“ vzkazuje maminka Monika.
JSME RÁDI, ŽE JONÁŠŮV SPOLEK,z.s. se významně podílel na vyjednávání stabilních měsíčních finančních  příspěvků pro výše zmíněnou rodinu.Jsme velmi potěšeni a mamince s dětmi  přejeme hodně štěstí.

 

Máme před sebou úkol, chceme pomoci Matymu, Míši a Jonáškovi, aby se mohli zúčastnit organizovaného zájezdu k moři v Bulharsku. Jako všechny děti milují vodu a sluníčko,  tyto úžasné dny budou trávit nejen se svými rodiči, ale především spolu.  Posílíme sociální interakci ,komunikaci.  Je to běh na dlouhou trať, ale my pevně věříme tomu, že nás tento pobyt znovu posune dál.Všichni si to zaslouží a především jejich pečující rodiče, hlavně obě maminky Lucie od Matyáška a Monika od Míši jako samoživitelky obzvláště :))
Nyní již děkujeme za velkorysou pomoc Život dětem o.p.s.  Vážíme si pomoci pro děti s postižením v souladu s účelem spolku.

Míša

Jony

Maty