Konference Dyskorunka 2018

Datum: 13. 12. 2018

Konference Dyskorunka 2018.

„Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 se konala již tradičně každoroční konference Dyskorunka, věnující se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, především pak dětem s poruchami učení. Jednou z vystupujících byla i V. Doležilová ze spolku Rodiče za inkluzi, která ve svém příspěvku “PO-Zapomenuté děti” upozornila na nebezpečí, které se skrývá v přenášení prvků starého systému do nového.

Konkrétně vysvětlila, jak dopadá používání starých pravidel a nesprávné používání nových pravidel na děti, které praxe z nároku na podpůrná opatření vylučuje s odůvodněním, že nejde o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, protože to nejsou děti se zdravotními nebo sociálními handicapy. Na závěr ukázala na datech MŠMT, že potřebné nejsou v žádném případě jen tyto děti, ale že může jít až o 1/3 dětské populace na základních školách.“

Prezentace dostupná zde: http://rodicezainkluzi.cz/uploads/aktuality/prezentace/DysCentrum-DYSKORUNKA-ZapomenuteSVPdeti-listopad2018.pdf

 


Zdroje: