Nabídka zahraničních stáží pro motivované učitele

Datum: 05. 04. 2018

Jste motivovaný učitel/ učitelka?

Tak to má právě pro Vás organizace Rytmus o.p.s. následující sdělění:

Hledáme motivované učitele 👨‍🏫👩‍🏫, kteří pracují s dětmi se SVP (zejména mentálním postižením) na běžných základních školách.

Těmto učitelům nabízíme od května 2018 do srpna 2020 možnost zúčastnit se zdarma pěti dvoudenních zahraničních stáží ve vybraných školách v Polsku🇵🇱️, Slovensku🇸🇰️, Rakousku🇦🇹️, Německu🇩🇪️ a Itálii🇮🇹️. Smyslem stáží je inspirace ze zahraničí a přenos příkladů dobré praxe do našeho prostředí. Stáže probíhají v rámci projektu Kolaboratorium a klíčové aktivity „Zahraniční stáže pro inspiraci se závazkem.“

Máte zájem? Podmínky a informace o tom, jak se přihlásit naleznete na webu: http://www.rytmus.org/stranka/aktuality/nabidka-zahranicnich-stazi-pro-motivovane-ucitele


Zdroj:

1.RYTMUS O.P.S.. Nabídka zahraničních stáží pro motivované učitele [online]. [cit. 5.4.2018]. Dostupný na WWW: http://www.rytmus.org/stranka/aktuality/nabidka-zahranicnich-stazi-pro-motivovane-ucitele