Nominace naší zakladatelky na cenu APLAUS

Datum: 29. 07. 2019

Nominace naší zakladatelky na cenu APLAUS

Komu se cena APLAUS uděluje? 

„Cena APLAUS se uděluje jednotlivcům a organizacím, které se zasazují o to, aby se lidem s autismem žilo lépe. Vyhlašovatelem soutěže je Národní ústav pro autismus (NAUTIS). Nominován může být kdokoli, kdo se zasadil o osvětu v oblasti porozumění autismu, pomáhá lidem s autismem anebo jehož příběh, který má něco společného s autismem, stojí za zveřejnění.

Soutěž se vyhlašuje ve 3 kategoriích: jednotlivci (děti a dospělí), organizace a lidé s autismem.

Nominace se budou shromažďovat do 3. března 2019, následně porota složená ze zástupců NAUTIS, odborné veřejnosti zabývající se autismem, partnerských organizací, rodičů a lidí s autismem vybere z nominací vítěze každé kategorie. Slavnostní vyhlášení vítězů za účasti všech nominovaných i jejich nominujících proběhne 2. dubna 2019 na půdě Poslanecké sněmovny ČR.“

„Cenu APLAUS vnímáme zejména jako poděkování společnostem i jednotlivcům za to, co přináší lidem s autismem a jejich rodinám. Je to poděkování za jejich práci, aktivity a snahu zlepšit povědomí o autismu či přispět k lepšímu životu lidí s touto diagnózou,“ vysvětluje ředitelka NAUTIS, Ing. Magdalena Thorová.

Nominace: Silvie Konečná

„Paní Konečná je maminka chlapce s AA, velice inteligentní, milá, veselá a plně erudovaná. Má velký přehled o všech nabízených službách, možnostech a aktivitách, nejen ve svém kraji. Je zakladatelkou spolku Jonáš, který pomáhá rodinám dětí s PAS, zároveň je organizátorkou pobytových akcí, volnočasových aktivit, vzdělávacích akcí, aj. Dokáže zázraky a pomáhá tam, kde je třeba!“

Nominovala: Michaela Danešová

 


Zdroje:

  • NAUTIS a kol. 7. ROČNÍK CEN APLAUS ZAHAJUJE, NOMINOVÁN MŮŽE BÝT KAŽDÝ[online]. [cit. 29.7.2019]. Dostupný na WWW: https://nautis.cz/detail/cz/7-rocnik-cen-aplaus-zahajuje-nominovan-muze-byt-kazdy