Jsme nově vzniklý, dynamický spolek. Členové spolku jsou jedna rodina, a to doslova. Pomáháme lidem, jež pečují o osoby se zdravotním postižením – smyslovým, mentálním a především s poruchou autistického spektra.

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Tím rozumíme vrozenou poruchu některých mozkových funkcí na neurobiologickém podkladě. Osoba postižená poruchou autistického spektra, nerozumí tomu co slyší, vidí a prožívá. Duševní vývoj je narušen v oblasti komunikace, sociálních interakcí a představivosti – triáda.

Naše pomoc je směřována konkrétním osobám. Dbáme na nejekonomičtější materiální pomoc pro zdravotně postižené osoby, a to v maximálně možném rozsahu. Materiální pomocí se rozumí podpůrné a léčebné pomůcky – vitamíny, léky nehrazené pojišťovnou, bezlepkové potraviny. Edukační pomůcky – iPad, PC, kompenzační pomůcky – sluchadla, zdravotní a rehabilitační vozíky, chodítka.

Zajišťujeme finanční pomoc při proplácení nehmotných potřeb pečujících a opečovávaných, které nejsou v jejich možnostech. Například náklady spojené s asistenčními službami, výukové softwary, ozdravně – terapeutické pobyty, jež nejsou hrazeny pojišťovnami.

Finanční prostředky pro zdravotně postižené zajišťujeme formou dárcovství a sponzoringu.

 

Doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce


Zdroje:

  1. http://cosiv.cz/cs/2017/03/07/doporuceni-verejne-ochrankyne-prav-k-rovnemu-pristupu-k-povinne-skolni-dochazce/