Zavřít

Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví a školství

Datum: 11. 05. 2020

Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví a školství

„Vážený pane ministře školství,

vážený pane ministře zdravotnictví,

obracíme se na Vás otevřeným dopisem v souvislosti s plánovaným rozvolňováním krizových opatření přijatých vládou v oblasti základního vzdělávání podle zákona. č. 561/2004 Sb., které jste představili v dokumentu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“.

V části „Specifika pro základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9. školského zákona“ je uvedeno, že „ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra (PAS) či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.“ Dále se uvádí, že „ZŠ/třídy zřízené podle téhož ustanovení zákona pro žáky s jinými diagnózami mohou od 1. 5. 2020 obnovit osobní přítomnost žáků 1. stupně“ stejně jako běžné základní školy.“

Více zde: https://www.detiuplnku.cz/cs/otevreny-dopis-ministru-skolstvi-a-zdravotnictvi/?fbclid=IwAR2ta9grFc-sP_7YZzSuZIlxsIUTEDTk4zsbQ5yLOGgWf-Zxl-Fcn23C-9Y

 


Zdroje:

Tags: ,