Spolupráce, která má smysl!

Spolupráce, která má smysl!

Spolupráce, která má smysl! V naší dobrovolnické organizaci „Jonášův spolek, z.s“ je důležité poskytování asistence u dětí s poruchou autistického spektra a to nejen při jednorázových denních výletech, při dopomoci a doprovázení do kroužků v Domě dětí a mládeže v

Příběh sestry holčičky s PAS

Příběh sestry holčičky s PAS

Příběh sestry holčičky s PAS „Tvá sestra se narodila, když ti bylo sedm. Vzpomeneš si, kdy jsi u ní začala vnímat něco zvláštního? Ze začátku jsem moc rozdíl mezi Rozálkou a jinými dětmi nepociťovala. Přeci jen je mým jediným sourozencem. Vyžadovala spoustu

Vyjasnění náplně opatrovnictví

Vyjasnění náplně opatrovnictví

Vyjasnění náplně opatrovnictví „Opatrovnictví vyvolává mnoho nedorozumění. Pokud má člověk opatrovníka, neznamená to, že pozbyl všechna svá práva a že za něj o všem rozhoduje někdo jiný. Opatrovník má opatrovanému především pomáhat naplňovat jeho potřeby a chránit jeho práva, nikoli jednat proti jeho vůli.“ Více zde: https://www.ochrance.cz/monitorovani-prav-lidi-se-zdravotnim-postizenim/aktuality-z-monitorovani/aktuality-z-monitorovani-2020/opatrovnictvi-myty-a-fakta/?fbclid=IwAR1JqG9KY2AgXmjinfF5fWMaI3F6fVpQXV8nJhNsonEqLWVjmcIBoT-ZK7g

Omezené otevírání škol

Omezené otevírání škol

Omezené otevírání škol „Praha – Do speciálních škol se budou moct vrátit děti se zdravotním postižením od 1. června. Schválila to dnes vláda nad rámec původně plánovaného harmonogramu rozvolňování fungování škol v době epidemie koronaviru. Účast žáků bude dobrovolná. Vláda