DNE 7.2.2018 JSME SI MY,  MÁMY NAŠICH DĚTÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA ZAŠLY ODPOČINOUT, SDÍLET RADOSTI I STAROSTI DO CINESTARU V OSTRAVĚ A SHLÉDLY FILM.

JE DŮLEŽITÉ POSILOVAT SOCIÁLNÍ VAZBU MEZI NEFORMÁLNÍMI PEČUJÍCÍCÍMI I MIMO DOMOV.

DĚKUJEME DÁRCŮM ZA PODPORU.

Pečující mámy s Jonášovým spolkem, z.s. v kině