PEČUJÍCÍ OSOBY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA PRÁVNÍM MINIMU SE SOCIÁLNÍ PRÁVNIČKOU MGR.RADKOU PEŠLOVOU V TŘINCI

Datum: 24. 02. 2018

Jonášův spolek, z.s. pořádal dvoudenní odborný diskusní workshop v Třinci  ve dnech 21.2.-22.2.2018 se sociální právničkou Mgr.Radkou Pešlovou z Pečuj doma, Sociální rádce Brno.

Velké díky patří dárcům a sponzorům, bez kterých bychom nemohli workshop realizovat !

Paní Pešlové patří upřímné díky nás všech, pečujících i koordinátorů workshopu Silvie a Marcela Konečných.

Paní Pešlová se vyznačuje vysokou odborností, strukturovaností informací a velice bohatými praktickými zkušenostmi ze své praxe a života s handicapovanými a pečujícími.

Děkujeme,, Nadačnímu fondu pomoci Karla Janečka“, fy. Medesa, s.r.o. – kompenzační a rehabilitační pomůcky.

Svou činností nás také podpořili  Bastien Café – cukrárna Bohumín !

 

 

V přednášce jsme se pokusili zodpovědět :

 • Vymezení posudkových kritérií pro průkazy ZTP, ZTP/P, invalidní důchod a příspěvku na péči.
 • Od 1.9.2016 došlo ke změnám v posuzování příspěvku na péči, je tato změna zásadní?
 • Kde se dostaneme k novému metodickému pokynu, který ovlivňuje rozhodování posudkových lékařů? Co je v něm podstatné?
 • Od 1.1.2016 je také nový tiskopis, který vyplňuje ošetřující lékař, pokud žádáme o dávky závislé na zdravotním stavu (příspěvek na péči, invalidní důchod, ZTP/P atd.) – je pro nás zásadní?
 • Co se děje v samotném řízení (jaké formuláře a kdo vyplňuje, co do nich ne/napsat, jaké podklady úřad vyžaduje, uznává a jaké si můžeme pro další postup v řízení připravit)?
 • Můžeme ovlivnit posuzování (u posudkových lékařů) našich dětí? Na co si musíme dát pozor?
 • Jaké má úřad povinnosti (nahlížení do spisu, zápisy z ústního jednání, odstranění rozporů, prokazování stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti apod.)?
 • Lze si na úředníka stěžovat a jak? Lze si stěžovat na posudkového lékaře? Lze si stěžovat na ošetřujícího lékaře?
 • Nepochodili jste v řízení? Kdy vzít zpět žádost, a kdy se odvolat?
 • Jak postupovat v odvolání, co je v něm podstatné, a co můžeme jako odvolatelé ovlivnit?
 • Jaké chyby se v řízení, odvolání i žalobách dělají? Jak se těchto chyb vyvarovat, abychom při řízení mohli uspět?
 • Vyplatí se podat žalobu? Platí se něco? Co když prohrajeme? Musíme být zastoupeni advokátem?
 • Můžeme si žalobu napsat sami? Jak by to mělo vypadat? Jak to bude probíhat? Je lepší podat žalobu nebo novou žádost?
 • Dá se něco dělat s délkou řízení? Je nějaká náhrada škody za průtahy v řízení?

Pečující pravděpodobně řeší i další problémy, o kterých si můžeme podrobněji říci:

 • Jak bude vypadat důchod pečujícího? Dá se k němu pracovat a uškodí to na výpočtu důchodu?
 • Jaké jsou možnosti budoucího zaměstnání/podnikání pro naše postižené děti?
 • Co nás čeká, až bude dítěti 18 let a nebude schopno se o sebe samo postarat, vyřizovat si své vlastní záležitosti? Můžeme jej zastupovat, nebo je nutné řešit opatrovnictví? Jak se na situaci připravit? Co včas zařídit?
 • Jaké změny v sociální oblasti se nás dotknou? Na co si dát pozor?

 

 

Těšíme se na viděnou na dalším workshopu v Hlučíně dne 21.9.2018.

POZOR V HLUČÍNĚ JE VSTUP BEZPLATNÝ -HRAZENO Z PROJEKTU MSK 

„HRDINSTVÍ, KTERÉ NENÍ VIDĚT ! “ 

OPĚT MAX. PŘIHLÁŠENÝCH JE 15 OSOB !