Poděkování sponzorům svépomocné skupiny!

Datum: 14. 04. 2019

Poděkování sponzorům svépomocné skupiny!

Děkujeme MSK, projekt „Podporujeme hrdinství, které není vidět II“,
za podporu při realizaci svepomocné rodičovské skupiny Jonášova spolku,z.s v Hlučíně.
Setkávání, nás pečujících rodičů o děti s PAS, o děti s mentálním postižením a smyslovým,
má smysl a pomáhá.
Malá ochutnávka naších setkání.
Hypermarket Globus Plesná poskytl velikonoční Kinder Maxi naším dětem.
Malá radost. DĚKUJEME!