Ve dnech 22.3.-23.3.2019 proběhl dvoudenní akreditovaný workshop s kognitivně behaviorálním terapeutem, p. Mgr. Juliusem Bittmannem z Prahy, z organizace Nautis, z.ú.

 

Přednáška se týkala problematiky autismu se zaměřením zejména na Aspergerův syndrom a jeho specifika, sociální interakce, komunikace verbální i neverbální, chování, úzkost, představivost.

Řěšili jsme, jak pracovat s třídním kolektivem, ve kterém je integrováno dítě s poruchou autistického spektra (PAS)? Jak podpořit pozitivní klima ve třídě a předcházet tak šikaně? Kdy je třeba informovat spolužáky dítěte s PAS a jejich rodiče o tom, že do třídy bude takové dítě docházet? Kdy je takováto intervence naopak na škodu?
Integrace dítěte s PAS ve třídě je zásadní pro jeho celkový vývoj a socializaci. Proto by práce s třídním kolektivem měla být základem prevence šikany a podpory začlenění těchto žáků. Jednou z možností, jak podpořit pozitivní klima ve třídě, jsou besedy pro spolužáky dětí s autismem. Při nich je třeba respektovat určité zásady vedení. Jinak probíhá beseda na prvním stupni škol, jinak na stupni druhém či střední škole. Mnohdy je potřeba organizovat i besedy s pedagogy a mimořádné třídní schůzky.

Děkujeme za hojnou účast, plodnou diskusi, skvělé reakce a dotazy. A skutečný zájem o problematiku PAS.

podpořil nás MSK v projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět II.!

Silvie a Marcel Koneční/ Jonášův spolek.z.s

V březnu 2019 nás navštívil Mgr.Julius Bittmann z Nautis, z.ú Praha