Poděkování všem zúčastněným na workshopu

Datum: 30. 03. 2019

Poděkování všem zúčastněným na workshopu

Děkujeme za hojnou účast na workshopu o Aspergerově syndromu s p.Bittmannem, plodnou diskusi, skvělé reakce a dotazy.
A skutečný zájem o problematiku PAS.
Děkujeme také za velkorysou podporu MSK v projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět II.!
Těšíme se na Vás při dalších vzdělávacích workshopech.

Silvie a Marcel Koneční/ Jonášův spolek.z.s