Podpořte náš projekt v akci „Vy rozhodujete, my pomáháme“

Datum: 16. 06. 2019

Podpořte náš projekt v akci „Vy rozhodujete, my pomáháme“

 

Přátelé, příznivci a podporovatelé naší dobrovolnické organizace Jonášův spolek, z.s,
podpořte náš projekt s kognitivně – behaviorálním terapeutem Mgr. Juliem Bittmannem z Prahy, Nautis, z.ú.
a při každém nákupu v Tescu Ostrava – Třebovice dostanete žetonky, které nám velice pomohou !

Téma :
Školní šikana u dětí s autismem. Jak jí předcházet ? Jak pracovat s třídním kolektivem, ve kterém je začleněno dítě s poruchou autistického spektra (PAS)? Jak podpořit pozitivní klima ve třídě a předcházet tak šikaně, aby nebyla součástí dětí s poruchou autistického spektra ? Formou besedy a komunikace na všech úrovních mezi pečujícími, odborníky, pedagogy.

 

Více se dočtete o akci zde: https://itesco.cz/pomahame/?fbclid=IwAR1z3k_Zo-AJi7BtvV_nm7VS1Lirc15qCVOxYbyhb6KGzqFFizjrndppnUM

Odkaz na náš Facebook: https://www.facebook.com/Jonasuvspolek/

 


Zdroje: