Postoj některých vzdělaných rodičů k inkluzi

„Agentura pro sociální začleňování má v ruce analýzu o tom, jak se v českých školách chová společenská majorita k menšinám anebo k dětem, které jsou zdravotně či sociálně znevýhodněny.

Vyplývá z ní mimo jiné, že projekt inkluze, při němž se stát snaží začlenit tyto děti mezi ostatní žáky, má odpůrce zejména mezi vzdělanými rodiči. Práce Karla Čady a Daniela Hůleho uvádí, že rodiče s vyšším vzděláním častěji vybírají pro svého potomka jinou školu než tu, kterou mají v místě bydliště (tzv. spádovou školu).

Důvodů je celá řada a inkluze patří mezi ně.

Dokument na publikaci teprve čeká, ale Seznam měl možnost si ho prostudovat.

Práce popisuje důvody a také možná řešení segregace žáků na základních školách. Česku se totiž ani 30 let po sametové revoluci nepodařilo tenhle problém zvládnout. A nejen to, situace se ani příliš nezlepšuje.

A to ani poté, co Evropský soud pro lidská práva dospěl v případě škol na Ostravsku k verdiktu, že segregace školáků v Česku existuje. Od verdiktu přitom uplynulo více než 10 let.“


Zdroje:

  • MAČÍ, Josef. Vzdělaní rodiče často obcházejí inkluzi. Přehlašují děti na jiné školy, upozorňuje analýza [online]. [cit. 14.9.2020]. Dostupný na WWW: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vzdelani-rodice-casto-obchazeji-inkluzi-prehlasuji-deti-na-jine-skoly-upozornuje-analyza-82730?fbclid=IwAR2f3y5RxPvvPPiU37TfNw1JHFLPudso_Jwj5Y0xd64m7Gmb9X_L2lmbXaY#utm_source=facebook
Postoj některých vzdělaných rodičů k inkluzi
Štítky: