Příspěvek Konta Bariéry

V prvé řadě mockrát děkujeme za poskytnutý dar 32 000 Kč! Velmi nám pomohl k tomu, abychom našim rodinám mohli pomoci i dalšími způsoby.

Účel daru měl jasný cíl. Pořízení sociálního osobního automobilu Peugeot pro potřeby handicapovaných klientů obdarovaného.

Již brzy svůj účel splní a na to se těšíme!

 

 

Příspěvek Konta Bariéry