Zavřít

Jak na příspěvek, vztahující se na zvláštní pomůcky pro postižené

Datum: 11. 06. 2019

Jak na příspěvek, vztahující se na zvláštní pomůcky pro postižené

 

„Příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má:

  • těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo
  • těžké sluchové postižení anebo
  • těžké zrakové postižení 

Každá z výše uvedených postižení musí být charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a zdravotní stav osoby nesmí vylučovat přiznání tohoto příspěvku. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje stav, který trvá nebo má trvat déle než 1 rok.

Okruh zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.“

 

Více se dočtete zde: https://invalidavpraci.cz/uncategorized/prispevek-na-zvlastni-pomucky-pro-postizene-osoby/?fbclid=IwAR00ZFt1vWghmvCdT_EWMUQK_95lYVludCNxaOnrGPB9uLsSvpuDyupcfFo


Zdroje:

  • ADMIN ID V PRÁCI. Příspěvek na zvláštní pomůcky pro postižené osoby [online]. [cit. 11.6.2019]. Dostupný na WWW: https://bit.ly/2F3X54R