Zavřít

Profil na jednu stránku

Datum: 18. 02. 2017

Profil je souhrnem informací o dítěti či mladém člověku a způsobech podpory. Lze ho využívat ve škole jako jeden z nástrojů pro efektivní začlenění. Pomáhá ujasnit silné stránky, možnosti a způsoby podpory.

Jak to bude probíhat?

  • seznámíme vás s nástrojem Profil na jednu stránku vycházející z metody Plánování zaměřené na člověka
  • proběhne přípravná e-mailová korespondence, dotazník, kompletování informací
  • společně vytvoříme podklady pro Profil za účasti zainteresovaných lidí – dítě, rodiče, pedagog, asistent …
  • vytvoření Profilu pro další využití a tisk

Co Vám dílna přinese?

  • budete schopni vytvářet profil na jednu stránku a vést skupinová setkávání, jejichž cílem je vytvoření profilu
  • budete mít možnost využívat ve škole nástroj, který napomáhá začlenění žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
  • dokážete podpořit zúčastněné vyjádřit silné stránky žáka a ujasnit si, jakou potřebuje podporu a jakými způsoby ji lze efektivně poskytovat
  • získáte tištěnou publikaci Metodický průvodce – Profil na jednu stránku vč. pracovních listů a ukázek profilů konkrétních dětí

Kurz je určen

  • pro pedagogické pracovníky i asistenty pedagoga, kteří začleňují děti se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole

Rozsah

2 setkání + individuální konzultace