Zavřít

Celoroční pobytová sociální služba pro děti s poruchou autistického spektra v Havířově

Datum: 25. 04. 2021

Již před 8.-lety jsem potkala velmi zajímavou a energickou dámu “ paní ředitelku Mgr. Dagmar Kuncovou“  na konferenci o autismu a multioborové spolupráci napříč sociálními službami v celém MSK.

Tenkrát konferenci realizoval MSK, zřizovatel celoroční pobytové sociální služby pro osoby s poruchami autistického spektra a různým stupněm mentálního postižení, kteří se nebojí inkluzívního začlenění osob nejen do vzdělávacích procesů, ale i do běžného života. Fandíme jim !

Paní ředitelka mne zaujala svým úžasným přístupem ke svým klientům a osobám se zdravotním postižením, zejména jejich motto “  „Nenacvičujeme běžný život – my ho žijeme!“. 

Od té doby jsem s paní ředitelkou Mgr. Kuncovou  v kontaktu a snažíme se nabízet v rámci svých dobrovolnických možností a financí jejich klientům volnočasové aktivity, příležitostná setkání, vánoční a velikonoční nadílky od svých dárců a sponzorů, kteří nám velmi pomáhají.

Aktuálně jsme do Benjamínu v Havířově přivezli sedací vak s originál potisky f. UAX  pro jejich děti ve věku od 3.-10.let, čokolády z prodejny Lindt v Outlet Moravia. Sedací vaky jsou pro děti s autismem velmi žádané, a to i z důvodu jejich mobilní indispozice čili kombinovaného postižení. Napomáhají k polohování, k relaxaci a odpočinku. Jsou plněny antialergenními PSE kuličkami a pratelným potahem.

Naše vize : Plánujeme společné aktivity a opékání s hudbou, s poníky, s mazlením u Vodníka Slámy, s motivačními odměnami, abychom dětem ze stacionáře mohli nabídnou i jiné netradiční zážitky v běžném přirozeném prostředí mimo stacionář.

Těšíme se !

Silvie Konečná / předsedkyně spolku

 

S dovolením sdíleno z webu Benjamin Havířov

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSKYTOVANÉ SLUŽBY

MOTTO: „Nenacvičujeme běžný život – my ho žijeme!“

My všichni z Benjamínu

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín středisko v Havířově je poskytnout odpovídající, bezpečné zázemí dětem se zdravotním postižením, které prozatím nemohou žít v rodinném prostředí. Prostřednictvím cílených aktivit děti podporujeme při znovunavázání rodinných vazeb a pomáháme jim při návratu do rodinného prostředí. S respektem k jejich potřebám usilujeme o začleňování dětí do společnosti a zapojení do aktivit, které prožívají jejich vrstevníci.

CÍLE poskytovaných sociálních služeb, aneb o co nám jde:

  1. Všechny děti z Benjamínu mají navázány přirozené osobní vazby s rodinou a blízkými osobami, jsou prostřednictvím cíleného působení pracovníků služby co nejvíce v těchto aktivitách podpořeny.
  2. Děti se zapojují do běžného života v komunitě, seberealizují se v osobním prožívání i volném čase a aktivně se zapojují do péče o vlastní osobu i domácnost, a to i děti s těžkým kombinovaným postižením.
  3. Děti s nejtěžším postižením prožívají svůj život bez bolesti, s různorodými a smysluplnými podněty a zapojují se do společnosti a přirozených sociálních vztahů.

Pro koho je naše zařízení určeno:

Děti a mladí lidé se zdravotním postižením, kteří prozatím nemohou vyrůstat v běžné rodině. Konkrétně se jedná o děti od tří let do ukončení povinné školní docházky (a to nejdéle do 26 let věku), které mají:

  • středně těžké, těžké, hluboké mentální postižení,
  • případně kombinované postižení tzn. mentální postižení v kombinaci s tělesným, smyslovým postižením nebo poruchami autistického spektra,

Prioritně přijímáme děti:

  • Ve věku od 3 do 10 let
  • S nařízenou ústavní výchovou
  • S rodinnou vazbou v Moravskoslezském kraji.

Službu neposkytujeme

  • dětem, jejichž zdravotní stav vyžaduje využívání speciálních zdravotnických přístrojů a zařízení a nepřetržitou lékařskou péči

Kapacita služby je 24 dětí.