Rozhovor o stavu současného školství

Datum: 06. 09. 2018

Tento rozhovor Michaely Těšínské a Martina Rychlíka s hostem Miroslavem Hřebeckým o stavu současného školství,

vyšel 1. září v Lidových novinách.

Inkluze je bublina nafouknutá především bulvárními médii a hysterií na sociálních sítích. Problémy způsobují především děti s tzv. poruchami chování; ty ale byly ve školách hlavního proudu od pradávna, těch se speciální školy vesměs netýkaly. Jejich počty narůstají, což je pro školy skutečná výzva… Zásadním faktorem v Praze je trvale rostoucí počet cizinců ve školách. Ve většině z nich je jich již mezi deseti a patnácti procenty, výjimečně i dvacet procent! V tomto ohledu je Praha kosmopolitní skoro jako New York. A nutno podotknout, že bez větších problémů ve vztazích mezi dětmi. Roste nám generace, která je v tomto směru v nejlepším slova smyslu „barvoslepá“. To mne naplňuje do budoucna velkým optimismem.“

 

„Čemu čelí ředitelé základních a středních škol na prahu školního roku? 

Na letošní rok připadlo výročí zavedeného šestiletého funkčního období ředitelů škol, takže mnohde před prázdninami proběhly konkurzy. Novým či potvrzeným ředitelům ve funkci leckde po komunálních volbách nastoupí i jiní zřizovatelé, tak jen doufejme, že to „bárky na moři“ příliš nerozkolísá. Na letošní start nového školního roku však nepřipadají žádné větší změny legislativy, tudíž se ředitelé budou potýkat toliko s dosavadními zátěžemi; i tak je jich dost. Hrubě podfinancované školství neumožňuje potřebný rozvoj a inovaci škol a způsobu výuky. A zásadně se školám nedostává kvalifikovaných pracovních sil.

Potýkají se školy skutečně s tak velkým nedostatkem učitelů? 

Situaci si dovolím označit takřka za havarijní. Máme v ČR obecně nedostatek lidí na trhu práce. Platy jsou ve školách tabulkově zastropované a každá komerční firma v personální nouzi vás jednoduše přeplatí. Navíc české sborovny stále stárnou. Během deseti patnácti let odejde do důchodu silná „kohorta“ pedagogů, kteří dnes výuku táhnou. Náhrada z pedagogických fakult za ně ovšem nepřichází, až šedesát procent jejich absolventů do školství vůbec nenastupuje a mnoho dalších mladých po roce dvou rovněž odchází. Vydrží jen ti nejmotivovanější.

Některé školy záplatují učitelský sbor i nepedagogickými lektory… 

Co mají také ředitelé dělat jiného; děti musí někdo učit. Mohou mít vyvěšeno tisíc inzerátů, když je ale rybník kvalifikovaných vylovený, musí to látat všelijak. Na vině je mimo jiné velmi nešťastné zpřísnění zákona o pedagogických pracovnících z před pár let.“

Zbytek rozhovoru najdete zde: https://www.eduin.cz/clanky/lidove-noviny-pro-spoustu-deti-je-skola-muzeem/


Zdroje:

  1. EDUIN a kol. EDUin [online]. [cit. 6.9.2018]. Dostupný na WWW: https://www.eduin.cz/clanky/lidove-noviny-pro-spoustu-deti-je-skola-muzeem/
  2. EDUIN a kol. Lidové noviny: Pro spoustu dětí je škola muzeem [online]. [cit. 6.9.2018]. Dostupný na WWW: https://www.eduin.cz/clanky/lidove-noviny-pro-spoustu-deti-je-skola-muzeem/