Seminář o rizicích poruch učení a chování

Datum: 08. 11. 2018

Chtěli byste se semináře zúčastnit?

Tak máte jedinečnou možnost!

Slovy autorů:
„DÍTĚ S MOŽNÝMI RIZIKY SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ A CHOVÁNÍ😌👧👨
Zveme Vás na výborný seminář, ve kterém dostanete praktické rady a návody, jakými způsoby pracovat s dětmi, které tato rizika vykazují.
Seznámíte se s nástroji pedagogické diagnostiky tak, abyste je mohli využít ve své práci s dětmi v předškolním věku.
TERMÍN: ÚNOR 2019
REGISTRACE+ INFO: dvpp.agel.cz
Doporučujeme včasnou registraci“


Zdroje: