Sociálně právní workshop s Mgr. Pešlovou

Vážené dámy a pánové,
realizuje se sociálně – právní workshop s právničkou z Brna,
Mgr. Radkou Pešlovou, www.socialniradce.czdne 4.4.2020 v sobotu, v Hlučíně,
v Zámeckém klubu u kavárny Logr café. od 9.hod.-16.hod.
350 Kč / osoba nevratně na účet Jonášova spolku z.s.,
platba do konce ledna 2020,
přibývá zájemců na ojedinělé téma invalidních důchodů, nejen ze strany pečujících, seniorů, ale i ze strany sociálních pracovníků a úředníků.

Č. účtu. 2301121921/2010.
Platba pouze bezhotovostně.
V Zámeckém klubu je kapacita cca 25.osob

Témata:
• Jak zajistit pečujícímu ideálně vysoký důchod (v rámci možností)
• Jak se započítává péče do starobního důchodu, pokud pečující jen pečuje?
• Z čeho se důchod počítá, pokud pečující jen pečoval, ale nikdy nepracoval?
• Jak se započítává péče do starobního důchodu, pokud u ní pečující pracoval?
• Jaké varianty výpočtu důchodu jsou a jak zvolit tu nejvhodnější?
• Jaké chyby se při nároku na starobní důchod mohou objevit, a jak jim předejít?
• Jaké doklady si musí pečující zajistit, a kdy je má dát úřadu?
• Lze zpětně vyřešit průšvihy (např. chybějící doba pojištění, zmizelý zaměstnavatel, péče o postiženého, který nebyl uznán postiženým /např. dítě mezi 4-7 rokem věku, když byl prodloužený rodičovský příspěvek) a další dotazy, které k výpočtu důchodu vzniknou

Sociálně právní workshop s Mgr. Pešlovou