Zdravíme,

nově jsme začali spolupracovat s Andělskou poštou. Jejíž vedení podléhá Barboře Růžičkové. Je to spisovatelka, malířka a terapeutka v oblasti andělské terapie, kineziologie a životních map. No a o co vlastně jde? Andělská pošta otevírá nový hravý kroužek pro rodiče a jejich děti. A my chceme, aby jste byli u toho! Teď vyvstává otázka: „A co je náplní kroužku?“.

To Vám poví samotná Barbora:

„Budeme si malovat, povídat, relaxovat i cvičit … a přitom všem nahlédneme sami do sebe. Zkusíme se na svět podívat dětskýma očima a procítit hloubku pojmu „vědomý rodič“.

Pro radost a obohacení si kroužek příležitostně zpestříme pracovním seminářem či odbornou přednáškou s kvalitními lektory.

Cílem kroužku je prohloubit láskyplný vztah rodičů ke svým dětem i sobě samým. Pochopit, jak velké dary nám dali naši vlastní rodiče. A hlavně: odpočinout si.

Kroužek jsem připravila ve spolupráci se základní školou v Hlučíně – Bobrovníkách, proto se jmenuje „Kroužek pro Bobří rodiče a jejich děti“. Je však otevřený nejen dětem a rodičům této milé venkovské školičky, ale také veřejnosti. Zváni jsou rodiče i prarodiče a samozřejmě jejich ratolesti.

Úvodní poznávací hodina proběhne 14.9. od 16:00 v ZŠ Bobrovníky. Tato lekce bude zdarma.“

 

Organizační informace

Termíny dalších lekcí jsou:

25.9., 16.10., 6.11., 27.11., 18.12., 8.1., 29.1., 19.2., 12.3., 23.4., 14.5., 4.6., 25.6. … tedy vždy v pondělí, s četností 1x za 3 týdny.

Lekce je možné absolvovat jednotlivě, bez návazností. Jsou však postaveny tak, aby měly komplexní terapeutický efekt … proto je pravidelné docházení pro rodiče výhodou.

Čas bude nastaven po domluvě s rodiči (po první úvodní hodině).

Kurzovné:
Cena za 1 osobu a lekci

Bobří pra/rodič                            … 150,- Kč
Kamarád Bobřího pra/rodiče    … 200,- Kč
Osoba „zvenčí“                             … 300,- Kč

  1. dítě do 18 let … zdarma
  2. dítě a každé další do 18 let  … 100,- Kč

Bobří rodina 2+1, 2+2                 … 250,- Kč           = 2 dospělí (rodiče/prarodiče), 1 – 2 děti do 18 let
„Děti“ nad 18 let                           … dle ceníku pro rodiče

Pojmem Bobří pra/rodič a Bobří rodina jsou označeni pra/rodiče žáčků ZŠ Bobrovníky.

 

Co si vzít s sebou:
pastelky či fixy, pohodlné oblečení, polštář či něco k pohodovému sezení na koberci, ideálně i teplé ponožky namísto přezůvek, svačinu 🙂

 

Doplňková informace pro rodiče:
Kroužek je určen dospělákům a jejich dětem. Nikoli dětem samotným. Dospělák tedy může přijít bez dítěte. Dítě však nemůže přijít do kroužku bez dospělého (myšleno dospělého v přímé rodové linii – doprovod strejdy nebo tety je fajn, ale bez efektu pro vztah rodiče-děti).

 

Rezervace:
Kapacita kroužku je 10 dospělých, proto Vás prosíme o rezervaci na tel.: 736 249 045, a to vždy nejdéle do pondělí (tj. v den kroužku) do 8:00.
Při naplněné kapacitě mají přednost trvale přihlášení a Bobří pra/rodiče.

 

Průběžné informace ke kroužku budou doplňovány do Kalendáře. Který najdete zde: http://andelskaposta.cz/

 


Zdroje:

logo: RŮŽIČKOVÁ. Andělská pošta [online]. [cit. 25.9.2017]. Dostupný na WWW: http://andelskaposta.cz/

článek: RŮŽIČKOVÁ. Bobří rodič (školní kroužek) [online]. [cit. 25.9.2017]. Dostupný na WWW: http://andelskaposta.cz/otevirame-novy-hravy-krouzek-rodice-deti/

Spolupracujeme s Andělskou poštou