Týden pro inkluzi 22. – 28.10.

Datum: 23. 10. 2018

Kampaň „Týden pro inkluzi“ už běží,

a my Vám přinášíme informace s ní spojené.

Slovy autorů:

„Kamarádství, pomoc, odvaha. I tomu se děti učí díky inkluzi.

Připravme je už ve škole na svět takový, jaký opravdu je.

Pondělí 22.10.

– vychází nové číslo časopisu Pedagogická orientace na téma Být jiný v české základní škole
– studenti Pedagogická fakulta JU mohou navštívit několik seminářů a workshopů na téma inkluze
– učitelé, asistenti pedagoga i rodiče se poučí o důležitosti „Kruhu přátel“ při začleňování dětí do kolektivu na kurzu s britskými experty, který pořádá Rytmus
– nakladatelství RAABE.cz nabízí po celý týden slevy na vybrané publikace související s inkluzí
– NIDV pořádá seminář o podpůrných opatřeních pro nadané děti
– posluchači na Pedagogická fakulta MU mají možnost dozvědět se o podpoře ohrožených dětí a jejich rodin
– vícedenní program věnovaný různorodým aktivitám pro své žáky startuje na ZŠ a MŠ Petrohrad, ZŠ a MŠ Ruská v Litvínově, MŠ Studénka, ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou, ZŠ Dubí 2, MŠ Laudova, ZŠ a MŠ J.A.Komenského v Praze 6, ZŠ a MŠ Chodov, MŠ se speciální třídami DUHA v Praze 5, ZŠ Školní náměstí v Ústí nad Labem, Základní škola Mladá Boleslav, Základní škola Měcholupy
– ve Šluknovském výběžku nabízí všem dětem pomoc a podporu při přípravě do školy Schrödingerův institut.“

 

Info o dalších dnech, pak najdete zde: https://bit.ly/2Cz84Tq

Inkluze očima osobností 

„Otázku k našemu projektu “Co zrcadlí specifické děti českému školství?” nám vnukla slova psycholožky Jany Nováčkové z roku 2016, která jsou na grafickém slajdu níže. “Inkluze mnohem výrazněji poukáže na problémy, které v klasickém systému školství jsou. Nevyčleňovat ty, kteří se v něčem liší, je správná cesta. Ale začleňovat odlišné do systému, který staví na stejnosti, právě nutně ukáže slabiny tohoto systému. Doufám, že to bude impulzem pro změny, které budou ku prospěchu všem dětem. Abychom konečně začali přemýšlet o potřebách dětí.” Zeptali jsme se i jí, na jaké problémy českého školství už děti s jinakostí poukázaly…“

 

„Co českému školství zrcadlí děti se SVP?
Myslím, že je to především jeho zkostnatělost a v důsledku toho odtrženost od života. Škola je v českém kontextu spíše institucí, která si klade podmínky, má očekávání, vyžaduje to či ono. Je tu jaksi sama pro sebe, svoji existenci odůvodňuje sama sebou a žáci (i učitelé) jí slouží. Namísto toho by měla být dílnou – laboratoří, která místo kladení si podmínek podmínky vytváří, místo vyžadování nabízí, místo očekávání motivuje. Taková škola má smysl. A právě děti se SVP jsou nám v úvahách o smyslu školy velmi cenným lakmusovým papírkem,” říká Mgr. Marie Gottfriedová, ředitelka ZŠ Trmice a pokračuje: “Často se v souvislosti s inkluzí mluví o penězích, o školských poradenských zařízeních, o vytváření podpůrných pedagogických profesí, o speciálních pomůckách a o různých druzích podpůrných opatření. Myslím, že inkluze je především věc myšlení. V našich hlavách musíme dojít k přesvědčení, že je to cesta, která se NÁM VŠEM vyplatí. Že je zcela logické (a vlastně nám nic jiného nezbývá) přijmout skutečnost, že jsme odlišní a že je třeba tuto odlišnost přestat vnímat jako překážku, ale jako příležitost, jako obohacení, jako dar.”

 

Program pedagogických fakult dostupný zde: https://tydenproinkluzi.cz/program-pedagogickych-fakult/?fbclid=IwAR2nrtVOoqNU89nEGiHzDO4Y21STQBBo6RsNH_DCUjFGr5zrZff-BDvPg78

 


Zdroje: