Výroční zprávy:

 Výroční zpráva za rok 2019

Nesmírně si vážíme spolupráce s účetním specialistou Pamdata (http://pamdata.cz/), pod vedením erudovaného odborníka a majitelky účetní jednotky paní Bc. Elen Vontorkové.