Jak využít za dítě ZTP/P vyšší slevu na dani?

Datum: 09. 01. 2019

Jak využít za dítě ZTP/P, vyšší slevu na dani?

„Daňové zvýhodnění na dítě či na děti může využít každý pracující nebo samostatně výdělečný občan, který s těmito dětmi žije ve společné domácnosti a neuplatňuje výdajové paušály. Výše slevy na dítě je určena tím, kolik dětí máte a zda jsou tyto děti případně nositeli průkazu ZTP/P.“

Výše slev na dítě je následující:

  • Na 1. dítě se uplatní sleva ve výši 13 404 Kč ročně (1117 Kč měsíčně).
  • Na 2. dítě se uplatní sleva na dani ve výši 15 804 Kč (1317 Kč měsíčně).
  • Na 3. a každé další dítě uplatníte slevu na dani ve výši 17 004 Kč (1417 Kč měsíčně).“

Více zde: https://bit.ly/2sfGN1I

 


Zdroje:

  • DOSKOČILOVÁ, Veronika. Za dítě ZTP/P můžete využít vyšší slevu na dani. Stačí změnit pořadí [online]. [cit. 9.1.2019]. Dostupný na WWW: https://bit.ly/2sfGN1I