Připraveni na autistický workshop a nejen?

rádi bychom vás pozvali na dopolední workshopy, které se budou konat v rámci akce „Advent plný křídlení“.

Téma akce: „JAK POROZUMĚT AUTISMU, MYŠLENÍ A CHOVÁNÍ LIDÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA, ALE NEJEN…“ 

 

 

 

Přijďte se podívat na „Workshopy: Autismus, ale nejen“