Záznam konverzace s Mgr. Lenkou Bittmannovou

Datum: 06. 09. 2018

Kolegyně speciální pedagožka Lenka Bittmannová byla dnes hostem pořadu Dobré ráno na České televizi. A byla fantastická! Přečtěte si, jak Lenka na základě své speciálně pedagogické praxe nahlíží na inkluzi, pozici asistentů pedagoga, šikanu, diagnostiku a jiné.

Záznam konverzace ze čtvrtka 6. září
ANTI: „Co si myslíte o inkluzi?“

Mgr. Lenka Bittmannová: „Dobrý den, inkluze je přirozeným vývojem ve vzdělávání, jsem přesvědčena, že pokud jsou k ní správně vytvořené podmínky (tzn. že má škola vhodnou podporu ze strany školského poradenského zařízení, jsou nastavena optimální podpůrná opatření), může obohatit i pedagoga a spolužáky dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. Je však nutné velmi individuálně posoudit, zda je pro dítě se SVP vzdělávání v běžné škole vhodné. Je potřeba říci, že tomu tak není vždy.“

WAR: „Jakou úroveň obecně má podle Vás česká speciální pedagogika v současnosti?“

Mgr. Lenka Bittmannová: „Myslím si, že v celosvětovém hledisku jsme na dobré úrovni, o obor je mezi mladými lidmi,studenty stále zájem. Vzdělávání budoucích speciálních pedagogů se stále zdokonaluje a na většině fakult vyučují profesoři se zkušenostmi z praxe, což je podle mě velmi důležité.“

SK: „Jak vidíte jako spec. pedagožka roli asistentů pedagoga a jak roli osobních asistentů?“

Mgr. Lenka Bittmannová: „Dobrý den, podle nové legislativy může asistent pedagoga vykonávat některé z činností, které dříve vykonávali asistenti osobní. Což je podle mého názoru určitě dobře. Role AP ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je významná. Může průběh integrace (inkluze) pozitivně ovlivnit. U dětí s PAS je důležité, aby se mezi žákem a AP vytvořil vztah založený na důvěře, dítě s PAS je třeba poznat, zaměřit se na jeho individuální potřeby. AP často musí žáka s PAS aktivizovat, motivovat, usměrňovat pozornost. To velmi pomáhá tomu, aby takový žák zvládal běžnou výuku.“

Pavel Šimek: „Dobrý den prosím chci se zeptat jak je možné že ten autismus že se mluví až po revoluci , za komunistů nebyli nebo jak…“

Mgr. Lenka Bittmannová: „Dobrý den, lidé s autismem určitě byli i za komunismu. Bohužel k diagnostice u nás ve větší míře docházelo až po revoluci, od devadesátých let se diagnostice autismu věnuje dr. Kateřina Thorová. Postupně se diagnostika zlepšovala, v současné době je mnoho odborných pracovišť, která se na diagnostiku PAS specializují. Lidé s autismem dříve často „končili“ v bývalých ústavech sociální péče pro lidi s mentálním postižením. U lidí s lehčí symptomatikou, bez mentálního postižení k dg. nedocházelo, takže celý život žili s nálepkou podivínů, často na okraji společnosti.“

Zbytek konverzace najdete zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/418236100071089/chat/7808-mgr-lenka-bittmannova/


Zdroje:

  1. MGR. LENKA BITTMANNOVÁ; ČESKÁ TELEVIZE a kol. Chat: Mgr. Lenka Bittmannová[online]. [cit. 6.9.2018]. Dostupný na WWW: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/418236100071089/chat/7808-mgr-lenka-bittmannova/