Změny v profesi Asistenta pedagoga!

Datum: 05. 11. 2019

Změny v profesi Asistenta pedagoga!

„Asistenti pedagoga jsou zejména po „inkluzivní novele“ školského zákona nejen důležitou, ale i častou součástí škol. Jejich počet neustále roste – mezi lety 2017 a 2018 u základních škol jejich součet úvazků činil 20 %, tedy 11 173. Drtivá většina z nich je financována z podpůrných opatření, která jsou od roku 2016 nároková. Podle analýzy implementace společného vzdělávání v období školních let 2016 až 2018(zdroj: Stanislav Štech) je asistent pedagoga nejčastějším podpůrným opatřením v mateřských školách a jedním z nejčastějších v základních, které z koláče ukrajují nejvíce.
Zatímco k 30. 9. 2017 vykázaly základní školy 13 660 asistentů pedagoga, kteří́ odpovídali 9 308,8 úvazkům, k 30. 9. 2018 to bylo již̌ 16 326 asistentů pedagoga, resp. 11 173,7 úvazků. Z celkového součtu úvazků asistentů pedagoga vykázaného všemi školami (14 847,5) tak připadalo téměř 75,3 % na základní školy (loni 75,0 %). Meziroční nárůst pak činí 1 864,9 úvazků, resp. 20,0 % (rok předtím šlo o 2 812,5, resp. 43,3 %). I když počet asistentů pedagoga v ZŠ v posledních letech nepřetržitě roste, z údajů k 30. 9. 2018 je možné zaznamenat jeho jisté zpomalení.“

Zdroje: