Jak zvládnout nedorozumění mezi Vámi a dítětem s PAS

„Setkávání s lidmi s PAS, kteří tzv. mluví svojí řečí (evidentně na nás mluví, nebo si něco říkají pro sebe, ale my nerozumíme, nanejvýš útržky) je pro mě takřka na denním pořádku.  Reakce okolí dítěte se dají shrnout do tří bodů:

a)      „Já ti nerozumím!“

b)       Ignorování. Po delším čase začíná okolí dítěte jeho „řeč“ ignorovat, jelikož na ni nedokáže adekvátně reagovat.

c)        Rodiče dítě litují.

      Tyto reakce děti však demotivují.  Ty se pak mohou snažit mluvit stále méně a méně, když nemají žádnou odezvu.“

Více se dočtete zde: https://bit.ly/2I2AZCa


Zdroj:

  • CECAVOVÁ, Linda. CO MŮŽEME UDĚLAT, KDYŽ NA NÁS DÍTĚ S AUTISMEM MLUVÍ, ALE MY MU NEROZUMÍME [online]. [cit. 30.3.2019]. Dostupný na WWW: https://bit.ly/2I2AZCa
Jak zvládnout nedorozumění mezi Vámi a dítětem s PAS