Odlehčovací služby v bezbariérovém bytě

Krátkodobý pronájem (max. 1 měsíc) bezbariérového bytu v Hlučíně - OKD.

Odlehčení pro pečující rodiče o osoby s autismem či mentálním postižením. Zejména aktuálně v době covidové, z důvodu onemocnění pečujícího či samotné osoby se zdravotním handicapem, další možnost řešení krizové situace rodičů samoživitelů s osobou se ZTP/ P.

Po domluvě možnost zajištění charitních sociálních a zdravotních služeb.