Bilancování roku 2021 v naší organizaci

Dobrovolnická organizace Jonášův spolek, z.s. pomáhá více než pět let lidem s autismem, s mentálním a smyslovým postižením hledat cestu za kamarády, štěstím, přijetím do většinové "zdravé" společnosti. 

Cílem organizace je všestranně pomáhat pečujícím osobám o své bližní, kteří bohužel dostali od života naděleno nejedno těžké břemeno v podobě svých handicapů. Někteří pečující rodiče v rámci své trvalé a mimořádné péče sami onemocněli a celý zdravotní úděl je uvedl do nejistých "slabých" socioekonomických životních situací. Snažíme se, aby vedli co nejspokojenější život v rámci svých možností a schopností.

Na této cestě a v našem úsilí nám již od roku 2016 významně pomáhají nadace, nadační fondy a obecně prospěšné organizace ŽIVOT DĚTEM, o.p.s., NADACE OLGY HAVLOVÉ - VÝBOR DOBRÉ VŮLE, NADACE AGEL.

Nadace, dárci a partneři, kteří nás podporují

„Kontinuální podpora výše uvedených donátorů, otevřenost spolupráce a podpora našich záměrů (ať už finanční či mentální) jsou pro nás neocenitelné. Ve světě grantů a dotací, které jsou nenárokové, nejisté a vyžadují každoroční projektovou činnost, fundraisingové povědomí  je podpora naších dárců bodem jistoty. Díky tomu můžeme rozvíjet nové aktivity a činnosti, které adekvátně reagují na aktuální potřeby lidí s autismem, s mentálním postižením a jejich okolí.

Jako významný prvek spolupráce s nadací vnímáme zejména důvěru, otevřenost komunikace, zájem ze strany naších dárců o naše aktivity i trápení a vzájemnou informovanost. Ceníme si partnerské spolupráce,  bez které se pomoc naším pečujícím rodičům a jejich blízkým lidem s autismem a mentálním postižením neobejde.

Zdvořile děkujeme!

Za rok 2021 jsme v rámci komunikace s pečujícími osobami a jejich blízkými zvládli pomoci 25 rodinám v celém MSK, sdružujeme 80 osob.

I přes nepříznivou situaci, která poznamenala celosvětové dění, jsme uspořádali vzdělávací workshopy pro rodiče a jejich děti ve spolupráci s odborníky na problematiku autismu (šikana, integrace, inkluze v běžném proudu školství, řešení osobní asistence ve speciálním školství a její proplacení, semináře na problematiku sociálně - právního poradenství, zda se řešily příspěvky na péči, starobní a částečné invalidní důchody, pojistné a nepojistné sociální dávky, uspořádali mnoho jednodenních výletů se sociálním svozem a s doprovodem asistentů či dobrovolníků k dětem s handicapem. Rodiče měli možnost si odpočinout.

A hlavně nechyběly ani vícedenní tématické pobyty (Velikonoční, Vánoční, halloweenské) na Vysočině v malebném prostředí Pohádkové vesničky - Podlesíčko, které se těší velkému úspěchu a oblibě u naších klientů. Realizovaly se víkendové rodinné pobyty v Beskydech, a to díky podpoře Moravskoslezského kraje v projektu "Podporujeme hrdinství, které není vidět".

Rok 2021 jsme naplnili zážitky, poznáváním nového a radostí, kterou jsme si navzájem předávali.

Za Jonášův spolek, z.s.
Silvie Konečná / předsedkyně

Děkujeme velkorysým dárcům Podpořte náš spolek zadarmo!