Jonášův spolek, z.s.

Aktuality

Příběh Jonáše

Jonáš je synem zakladatelů spolku. Narodil se jako zdravé dítě, v druhém roce jeho života si však jeho rodiče začali všímat různých změn a výjimečných projevů. Jonáš postrádal komunikační schopnosti, nerozvíjela se jeho řeč, byl hypersenzitivní. Tyto a další projevy vedly k sérii vyšetření, ze kterých vyšla diagnóza – atypický autismus. Málokdo si dokáže představit, jak se cítí rodič poté, co si takovou diagnózu vyslechne. Jak popisují Jonášovi rodiče, najednou si začnete uvědomovat, co všechno bude muset vaše dítě absolvovat. A vy s ním. V oblasti autismu navíc stále přetrvává velký nedostatek v informovanosti. Nevíme, jak s jedincem s poruchou autistického spektra komunikovat, jak jej pochopit, jak se k němu chovat. A právě to se snaží lidé z Jonášova spolku změnit. Cílem je porozumět autismu, dokázat začlenit Jonáše a lidi s podobnou diagnózou do společnosti, respektovat jejich jinakost a zajistit jim důstojný a plnohodnotný život. 🙏

Jonášovi rodiče se rozhodli tomuto cíli aktivně přibližovat a jako spolek pořádají pravidelné pobyty a setkání s pečujícími rodiči, pro děti pak organizují aktivity, které jim pomáhají v rozvoji, ať už jsou to kreativní workshopy, turistika nebo například animoterapie. Všechna tato činnost dává rodičům i jejich dětem zázemí a pocit, že v tom nejsou sami. 🤗 A přesně v tom jim můžeme pomoci i my. Stačí, když si na Jonášův spolek, z.s. vzpomeneme, když budeme zrovna nakupovat na internetu. Díky Givtu lze z každého nákupu část útraty věnovat Jonášovu spolku a tento týden navíc dostanou ze všech nákupů dvojnásobné příspěvky. Tak neváhej, klikni a pomáhej! ✌

Celý příběh

Chci přispět

Přispět můžete libovolnou částkou na bankovní účet 2301121921/2010

Přispět pomocí QR

S čím Vám pomůžeme

Sociální aktivizační služby pro osoby se ZP

Doprava s asistencí

Pohybové aktivity

Svépomocné skupiny pečujících rodičů

Sociálně právní poradenství

Možnosti individuální podpory

Zajímavé odkazy

Nadace, dárci a partneři, kteří nás podporují