Možnosti individuální podpory

Název organizace Cílová skupina Forma podpory Odkaz
Konto bariéry Děti i dospělí Individuální finanční podpora (nákup kompenzačních pomůcek, rehabilitační pobyty, auta), účelové sbírky. Projekt “Počítače proti bariérám” – poskytnutní repasovaných PC pro studijní a pracovní účely. Nadace zprostředkovává a koordinuje i firemní dárce. https://kontobariery.cz
Nadace Naše dítě Děti, rodiny s dětmi Individuální podpora dětí a rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Přispívají na nákup konkrétních věcí a pomůcek. https://nasedite.cz
Nadace Pomozte dětem Děti, rodiny s dětmi Individuální žádosti podávané prostřednictvím neziskové organizace, jejíž služby rodina využívá. Přispívají na pomůcky, úpravy bytu nebo rehabilitační pobyty. https://pomoztedetem.cz
Nadace J+T Děti, rodiny s dětmi i dospělí Programy “Pomoc handicapovaným”, “Pomoc rodinám v nouzi”. Přispívají na kompenzační pomůcky. https://nadacejt.cz
Nadace Agrofert Děti, rodiny s dětmi i dospělí Programy pro rodiče samoživitele, studenty (stipendia), handicapované (děti i dospělí). Přispívají na kompenzační pomůcky, pomůcky pro studium, auta a pomáhají při řešení nepříznivých situací. https://nadace-agrofert.cz
Výbor dobré vůle Děti, rodiny s dětmi i dospělí Každá žádost je posuzována individuálně, nejčastěji přispívají na speciální pomůcky. www.vdv.cz
Nadační fond manželů Klausových Děti i dospělí Stipendia pro studenty, příspěvky na kroužky, individuální žádosti (přispívají např. i na notebook pro dospělé pro studijní a pracovní účely). www.nadacnifondklausovych.cz
Nadační fond Weil Děti i dospělí individuální žádosti, přispívají na pomůcky, úpravy bytu i sociální služby. www.weil-nadacni-fond.cz
Nadace Patron dětí Děti, rodiny s dětmi podpora znevýhodněných dětí formou sbírky na konkrétní účel – pomůcky, rehabilitace, asistenční služby, kroužky. www.patrondeti.cz
Nadační fond Pečovatel Děti i dospělí Přispívají na poskytování osobní asistence u smluvních poskytovatelů. https://pecovatel.cz
Nadace Terezy Maxové dětem Děti Individuální pomoc znevýhodněným dětem. https://nadaceterezymaxove.cz
Nadace Dobrý anděl Děti, rodiny s dětmi Individuální pomoc v rodinách, kdy onemocní dítě nebo jeden z rodičů onkologickým onemocněním. Lze dohodnout i podporu v případě jiných nemocí. https://dobryandel.cz
Nadace Vigo děti, rodiny s dětmi Individuální podpora dětí a rodin s dětmi s PAS. www.nadacevigo.cz
Nadační fond AutTalk děti, rodiny s dětmi Finanční podpora rodin s dětmi s PAS. https://auttalk.cz
Nadace dětský mozek děti, rodiny s dětmi Individuální finanční podpora dětí i dospělých s postižením nervového systému. www.detskymozek.cz
Nadační fond Sounáležitosti děti, dospělí, rodiny s dětmi Individuální finanční podpora dle potřeb žadatele www.sounalezitost.cz
Nadační fond Plamínek Naděje děti, rodiny s dětmi, dospělí Individuální finanční podpora dle potřeb žadatele https://plamineknadaje.cz
Nadační fond Advokáti dětem děti, rodiny s dětmi Jednorázové finanční příspěvky na pomůcky, léčebné výlohy i pobytové akce. Mají zájem spolupracovat i s pomáhajícími organizacemi. www.advokatidetem.cz
Nadace Malý Noe Děti Příspěvky na zdravotnické a výukové pomůcky, spíš menší částky. www.malynoe.cz
Projekt Fandi mámám Maminky samoživitelky Věcné dary dle potřeb maminek, zprostředkování kontaktů mezi dárcem a obdarovaným. Mohou být potřeby do domácnosti, oblečení i školní potřeby www.fandimamam.cz
Tříkrálová sbírka Maminky samoživitelky, rodiny s dětmi, dospělí Individuální finanční podpora rodinám i dospělým v nouze, např. nákup zdravotních i školních pomůcek, vybavení domácnosti nebo oděvy. www.trikralovasbirka.cz
Nadace Život dětem děti, rodiny s dětmi Pomoc s úhradou zdravotních a edukativních pomůcek, léčby a rehabilitačních a ozdravných pobytů. https://zivotdetem.cz
Nadace Agel děti, rodiny s dětmi, dospělí Individuální finanční podpora na zdravotní a kompenzační pomůcky, rehabilitační pobyty, úhrada nákladů na odlehčovací a asistenční služby, pomůcky pro sportovce s handicapem. https://nadace.agel.cz
Nadace Synot děti, rodiny s dětmi, dospělí Individuální podpora v různých oblastech života. Žadatelé ze Zlínského kraje https://nadacesynot.cz