Pohybové aktivity

Zapojovat handicapované děti, mládež a dospělé s autismem a s mentálním postižením mezi zdravou většinovou společnost,  snažíme se jim pomáhat žít lepší život jak po fyzické,  tak i po psychické stránce, zažít  pocit smysluplnosti a přijetí v gymu crossfit. Naše členy vede akreditovaný trenér s potřebnými schopnostmi a vědomostmi  pro správný trénink a specifiky u jednotlivých naších sportovců s autismem.