S čím Vám pomůžeme

Sociální aktivizační služby pro osoby se ZP

Doprava s asistencí

Pohybové aktivity

Svépomocné skupiny pečujících rodičů

Sociálně právní poradenství

Možnosti individuální podpory

Zajímavé odkazy