Potravinová banka pomáhá

Potravinová banka pomáhá

Velice si vážíme pomoci a spolupráce mezi naší dobrovolnickou organizací a potravinovou bankou v Ostravě. 
Pomáháme naším pečujícím rodičům a samoživitelům o děti s poruchou autistického spektra a jiným zdravotním postižením. 
Spolupodílíme se na záchraně jídla a předcházíme plytvání.
Potraviny směřují k naším rodinám v náročné socioekonomické nouzi. 
Podílíme se na partnerské spolupráci a sociální soudržnosti. 
 
 
Zoo Ostrava - Noc snů Pečující mámy se věnovaly plstění