Příprava na Emil Open

Příprava na Emil Open 

Jonáš je vysoký mladý muž, který rád sportuje, běhá, žije svými výkony v Colliery srdcem Ostrava, kde se Jonášovi individuálně věnuje skvělá trenérka Stáňa, která disponuje velmi trpělivým a empatickým přístupem k osobám s jakýmkoliv handicapem. 

Klade důraz na momentální schopnosti, aktuální psychický stav a fyzickou kondici našeho sportovce Jonáše.

Jelikož autismus je trvalé poškození mozku, kdy člověk vidí slyší, ale přesto nerozumí sociálním situacím, komunikaci a nechápe představivost.

Vše při sportování a posilování v Colliery srdcem, z.s. musí býti předem předvedeno, ke správným sportovním výkonům je potřeba vizualizace cviku a klidný hlas trenéra.

Propojením sportu pro Jonáše s Nadací Agel a Evropskými hrami pro osoby se zdravotním postižením, vznikl nádherný smysluplný projekt, díky kterému se mohou lidé s jinakostí začlenit do sportovního dění v červnu 2024 v Brně a účastnit se Evropských her, kde řada sportovců z různých zemí změří síly ve svých disciplínách a zažívají pocit "běžného člověka" přijetí a úspěchů v majoritní zdravé společnosti. Posilujeme inkluzi a diverzitu společnosti nejen ve vzdělávání, práci, ale i ve sportu.

Děkujeme za Jonáše Konečného!

Silvie a Marcel / pečující rodiče 

 

Setkání s živými sovičkami Zveme vás na svépomocnou skupinu